OSP Jeziorzany SP9PSJ
Klub Łączności przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jeziorzanach
Jeziorzany 3, 32-060 Liszki, woj. małopolskie
Polski Związek Krótkofalowców