Linki do innych stron :

Polski Związek Krótkofalowców
ZOT PZK w Krakowie
Babiogórska Grupa Krótkofalowców
Klub Sportów Łączności