Z przyczyn niezależnych od nas Klub Łączności SP9PSJ przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach
utracił po 15 latach znak klubowy.
Od dnia 1 lutego 2018 roku działamy pod znakiem
SP9SPJ.
Wszystkie działania jakie prowadził klub SP9PSJ - w tym Zawody Radiowe o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - będą przez nas kontynuowane.

Podpisanie dyplomów za zawody 2017 rok

  W dniu 26 czerwca 2017 r. Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek podpisał dyplomy za zawody w 2017 roku. Zostaną one wysłane pocztą tak jak również puchary. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych latach jak również w innych zawodach. Na zdjęciu obok Pan Komendant Miejski PSP w Krakowie z dyplomami za edycję zawodów w 2017 roku.

Komunikat - rozliczenie zawodów 2017

Zawody za rok 2017 zostały rozliczone. Wyniki można obejrzeć w zakładce Wyniki zawodów 2017. Po raz kolejny stwierdzamy, że nie wszystkie stacje biorące udział w zawodach nadsyłają logi. W tym roku po raz kolejny odtworzono brakujące logi programem Marka SP9DQR, po to aby koledzy którzy nawiązali łączności ze stacjami od których brak logu - nie tracili punktów. Odtworzone logi zostały sklasyfikowane jako CHECKLOG. Prawdopodobnie zostanie zmieniony regulamin przyszłoroczny w zakresie iloœci kategorii. VY 73!

Komunikat - logi za zawody 2017

Zawody za rok 2017 już za nami. Poniżej lista otrzymanych logów od stacji biorących udział w zawodach.
HF300AZ
SQ1OD
SP2DKI, SQ2DYF, SQ2GXO
3Z3AHK, SP3EA, SP3PWL, SP3VST
SP4-208, SP4AWE, SP4AXU, SP4GHL, SP4JSJ, SP4KHM, SQ4OL
SP5FHF/5, SP5XVR
SP7-003-24, SN7X, SP7EWD, SP7MFU, SP7PB, SQ7SAU
SP8FB, SP8GK,
SP9EMV, SP9FRZ, SP9H, SP9IEK, SP9KUP, SP9ODM, SP9PSJ, SP9S, SP9YST, SQ9E, SQ9GEE, SQ9IAB, SQ9KWY, SQ9PCA

Ćwiczenia łączności kryzysowej z siecią niepołomicką


Po raz kolejny rozwineliśmy sie w terenie a powodem był udział w łączności kryzysowej sieci Niepołomic. Dlatego też ćwiczymy nawiązywanie łączności w warunkach polowych. W dniu 5 lipca 2016 roku dokonaliśmy rozwinięcia instalacji antenowej na pasmo 144 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner w terenie. W miejscowości Rączna, na jednym z najwyższych wzniesień na terenie gminy Liszki, wys. ok. 257metrów n.p.m. Po przybyciu na miejsce rozwinęliśmy się na pasmo 2 m. Używaliśmy radiostacji typu IC 2100 na pasmo 2 m. Po zamontowaniu anteny oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Łšcznoœci nawišzywaliœmy z kolegami z Niepołomic pracujšcymi z terenpwego QTH z puszczy niepołomickiej. Zasilanie zapewniał agregat prądotwórczy Honda EU20i. Był to kolejny wyjazd w teren samochodem bojowym i rozwinięcie antenowe. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.


Komunikat - rozliczenie zawodów 2016

Zawody za rok 2016 zostały rozliczone. Wyniki można obejrzeć w zakładce Wyniki zawodów 2016. Po raz kolejny stwierdzamy, że nie wszystkie stacje biorące udział w zawodach nadsyłają logi. Na szczęœcie jest ich coraz mniej z roku na rok.
Nagrody za zajęcie pierwszych miejsc zostaną wysłane wkrótce. Zapraszamy za rok. VY 73!

Próby rozwinięcia w warunkach polowych


Straż musi być gotowa nie tylko na standartowe działania ale też na nietypowe zdarzenia. Jednym z takich zdarzeń może być konieczność zapewnienia łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też ćwiczymy nawiązywanie łączności w warunkach polowych. W dniu 19 maja 2016 roku dokonaliśmy próbnego rozwinięcia instalacji antenowej na pasmo 70 MHz i 144 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner w terenie. Konkretnie w miejscowości Rączna, na jednym z najwyższych wzniesień na terenie gminy Liszki, wys. ok. 257metrów n.p.m. Widoki przepiękne. Po przybyciu na miejsce najpierw rozwinęliśmy się na pasmo 2 m a potem jeszcze na pasmo 4 m zamieniając miejscami anteny. Używaliśmy radiostacji typu Maxon PM 150 na pasmo 4 m i IC 2100 na pasmo 2 m. Po zamontowaniu anten oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Niestety, pora była być może zbyt wczesna a pogoda zbyt ładna gdyż nie udało nam sie wiele łączności nawiązać.Na 4 m dolecieliśmy do Ochojna, 2 m na bezpośrednich kanałach nie było korespondentów a na przemienniki wchodziliśmy bez problemu. Zasilanie zapewniał agregat prądotwórczy Honda EU20i. Był to pierwszy (ale nie ostatni) wyjazd w teren samochodem bojowym i rozwinięcie antenowe. Następne już planujemy i wtedy nastawimy się na pracę KF. Wyjazd taki poprzedzimy powiadomieniem jak największej grupy kolegów krótkofalowców aby skutecznie można było sprawdzić taką instalację. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.


Próby rozwinięcia na 70 MHz


W naszej straży nie tylko zajmujemy się pożarami i działalnością ratowniczo gaśniczą. Przy naszej OSP działa Klub Łączności SP9PSJ propagujący działalność krótkofalarską. Testujemy różne sposoby pracy radiowej, w tym w warunkach polowych. Dlatego w dniu 17 maja 2016 roku dokonaliśmy próbnego rozwinięcia polowego instalacji antenowej na pasmo 70 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner. W zamyśle jest udział w ćwiczeniach na paśmie 70 MHz i chcieliśmy sprawdzić możliwości naszego sprzętu. Antena w wykonaniu fabrycznym typ RADMOR 32812 typ nr. 5 a radiostacja to Maxon PM 150. Po zamontowaniu anteny i przymocowaniu jej do samochodu oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Na wywołanie odpowiedziała stacja Andrzeja z Krakowa - SP9GEG. Podał nam raport 59 co oznacza, że bardzo dobrze nas odbierał. Była to pierwsza łączność na paśmie 70 MHz przez nasz klub łączności SP9PSJ działający przy naszej straży. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.


Komunikat - logi za zawody 2016

Zawody za rok 2016 już za nami. Poniżej lista otrzymanych logów od stacji biorących udział w zawodach.
SN1D, SP1CUP
SP2DKI, SP2MW, SP2REC, SP2UUU, SP2XX, SQ2DYF
3Z3AHK, SP3FTA, SP3KWA, SQ3JPC
SP4-208, SN4EE, SP4JSJ, SP4KCF, SP4KHM, SP4KNA, SP4KSY, SQ4CTS
SN5L, SP5FHF, SP5GDY, SP5JTW, SP5LKJ, SP5PWA, SP5X, SP5XVR
SP6KCN, SP6TGI
SP7A, SP7EWD, SP7FGA, SP7LIE, SP7MFU, SP7PB, SP7SDD, SP7SEW, SP7ZHP, SQ7SAU
SP8-20-130, SP8D, SQ8AL, SQ8LHI, SQ8PIW,
SP9G, SP9H, SP9HZW, SP9IEK, SP9IKN, SP9JTZ, SP9MAT, SP9ODM, SP9PSJ,SP9RHN, SP9RVC, SP9WZO, SP9ZHS, SP9ZKN, SQ9BDB, SQ9KWY, SQ9PQB, SQ9PPT

Ogólnopolskie ćwiczenia łaczności kryzysowej "Zamieć 2015"


W sobotę 19 grudnia 2015 roku odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej "Zamieć 2015" w których nasz klub SP9PSJ wziął udział. Polegały one głównie na przekazywaniu meldunków z terenu dotyczące sytuacji awaryjnych bądź kryzysowych oraz zdarzeń losowych jakie mogą mieć miejsce w okresie zimowym. Przekazaliśmy dwa meldunki z naszego terenu oraz prowadziliœmy nasłuch na częstotliwościach kryzysowych KF i UKF. Nasłuch i łączności prowadziliśmy z remizy przy użyciu sprzętu znajdującego się w niej. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy używając anteny G5RV zamontowanej na samochodzie GBARt Renault w warunkach polowych oraz radiotelefonu UKF ICOM 2000. W ćwiczeniu udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.


Ćwiczenia Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej


W dniu 28 listopada 2015 roku odbyły się ćwiczenia eterowe Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej w których nasz klub SP9PSJ wziął udział. Składały się one z dwóch segmentów. W pierwszym segmencie stacja sztabowa SP0MASR nawiązywała łączności ze stacjami referencyjnymi, potem zaś ze stacjami innymi, biorącymi udział w ćwiczeniach. Odbywało się to na paśmie UKF tj. na częstotliwości 145 500 MHz emisją FM. Prowadziliśmy nasłuch i łączności z remizy przy użyciu sprzętu znajdującego się w niej. Następnie odbywały się ćwiczenia na paśmie KF i polegały na nawiązaniu łączności ze stacją sztabową i podanie komunikatu. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy używając anteny G5RV zamontowanej na samochodzie GBARt Renault w warunkach polowych. Było to ciekawe doświadczenie weryfikujące nasze możliwości i sprawdzające nasz podręczny sprzęt i wyposażenie radiowe. W ćwiczeniach udział wzięli krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM, członkowie naszego klubu a zarazem czynni członkowie OSP w Jeziorzanach.


Komunikat - rozliczenie zawodów 2015

Zawody za rok 2015 zostały rozliczone. Wyniki można obejrzeć w zakładce Wyniki zawodów 2015. Po raz kolejny stwierdzamy, że nie wszystkie stacje biorące udział w zawodach nadsyłają logi. W tym roku po raz kolejny odtworzono brakujące logi programem Marka SP9DQR, po to aby koledzy którzy nawiązali łączności ze stacjami od których brak logu - nie tracili punktów. Odtworzone logi zostały sklasyfikowane jako CHECKLOG. VY 73!

Komunikat - rozliczenie zawodów

Komisja rozliczająca zawody za 2015 rok korzystając z uprawnienia wynikającego z pkt 13 regulamiu zawodów przedłuża czas rozliczenia zawodów do dnia 21 czerwca 2015 r. Powyższe wynika z faktu nieotrzymania sporej ilości logów od uczestników (nawet w kategorii checklog). VY 73!

Komunikat - logi za zawody 2015

Zawody za rok 2015 już za nami. Poniżej lista otrzymanych logów od stacji biorących udział w zawodach.Oczekujemy pozostałych.
SN0WFF
SO2E, SP2MGR, SP2MW, SP2XX, SQ2DYF
SP3FTA, SP3MKS, SP3PWL
SP4AWE, SP4JSJ, SP4KHM, SP4KSY, SP4JTE
SN5L, SO5MAX, SP5ENG/5, SP5FHF, SP5LKJ, SP5PDA
SP6G, SP6KCN
SP7EWD, SP7FGA, SP7VS, SP7IVO, SQ7NND
SP8K, SP8UFB, SQ8PIW
SP9A, SP9G, SP9H, SP9IEK, SP9JTZ, SP9KRJ, SP9MAT, SP9ODM, SP9PSJ, SP9RHN, SP9RVC, SQ9BDB, SQ9DJD, SQ9E, SQ9KWY, SQ9PPT

Komunikat - rozliczenie zawodów

Zawody za rok 2014 zostały rozliczone. Wyniki można obejrzeć w zakładce Wyniki zawodów 2014. Po raz kolejny stwierdzamy, że nie wszystkie stacje biorące udział w zawodach nadsyłają logi. Ponadto zapis w regulaminie mówiący o wysyłaniu potwierdzenia otrzymania logu oznacza, że brak takowego potwierdzenia oznacza nieotrzymanie logu przez organizatora. W takim wypadku pasowałoby ponowić wysyłkę logu. W tym roku po raz pierwszy odtworzono brakujące logi programem Marka SP9DQR, po to aby koledzy którzy nawiązali łączności ze stacjami od których brak logu - nie tracili punktów. Odtworzone logi zostały sklasyfikowane jako CHECKLOG. VY 73!

Podpisanie dyplomów i okolicznościowych listów za zawody 2013 rok

  W dniu 27 czerwca 2013 r. Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł podpisał dyplomy za zawody w 2013 roku. Zostaną one wysłane pocztą tak jak również puchary. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych latach jak również w innych zawodach. Zgodnie z zapowiedzią - został zmieniony regulamimin zawodów poprzez ograniczanie czasu ich trwania do 1 godziny. Rozważamy również sugestie ich przesunięcia o godzinę. Jednocześnie ponownie informujemy, że to nie są zawody strażackie, które organizował kto inny, na innych zasadach i o innej porze. Na zdjęciu obok Pan Komendant z pucharami za edycję zawodów w 2013 roku.

Komunikat - rozliczenie zawodów

Komisja rozliczająca zawody za 2013 rok korzystając z uprawnienia wynikającego z pkt 13 regulamiu zawodów przedłuża czas rozliczenia zawodów do dnia 16 czerwca 2013 r. Powyższe wynika z faktu nieotrzymania sporej ilości logów od uczestników (nawet w kategorii checklog). VY 73!

Stacja okolicznościowa SN0OSPJ

W dniach od 6 do 31 maja 2013r. pracowała będzie nasza stacja SP9PSJ pod kolejnym okolicznościowym znakiem SN0OSPJ z okazji 110 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!

Kolejna stacja okolicznościowa SN0MZSP

W dniach od 22 kwietnia do 12 maja 2013r. pracowała będzie stacja SP9PJS pod kolejnym okolicznościowym znakiem SN0MZSP z okazji 140 rocznicy utworzenia Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!

Najpopularniejszy Strażak Małopolski

  Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasz kolega dh JERZY STOPA SP9ODM a zarazem kierownik naszego klubu - zakwalifikował się do finału Konkursu na Najpopularniejszego Strażaka Województwa Małopolskiego roku 2012. Od 10 do 31 sierpnia trwał będzie III etap konkursu, który wyłoni zwycięzcę. Każdy kto zna druha Jerzego zna też jego zaangażowanie w ochotnicze pożarnictwo oraz zasługi w tej dziedzinie. Zagłosujmy więc jeszcze i w tym etapie.
Wystarczy wysłać sms na nr 7155 wpisując w treści: Strazak.92 (koszt smsa 1,23 zł z Vat) lub wysłać wycięty i wypełniony kupon z Gazety Krakowskiej.

Podpisanie dyplomów za zawody 2012 rok

  W dniu 6 lipca 2012 r. Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł podpisał dyplomy za zawody w 2012 roku. Zostaną one wysłane pocztą tak jak również puchary. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych latach jak również w innych zawodach. Zgodnie z zapowiedzią - zostanie zmieniony regulamimin zawodów w przyszłych latach m.in. ograniczanie czasu ich trwania do 1 godziny. Na zdjęciu obok Pan Komendant z pucharami za edycję zawodów w 2012 roku.

Wyniki zawodów za 2012 rok

Zostały opublikowane wynika VIII Zawodów o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie określonym w regulaminie. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że część dyplomów wraca pomimo, że zostają wysłane na adresy podawane w logach. W razie nie otrzymania dyplomu do września - prosimy o kontakt. Równocześnie komisja postanowiła o skróceniu czasu zawodów do 1 godziny co uczyni je bardziej wyczynowymi. Szczegóły będą w regulaminie zamieszczonym na naszej stronie internetowe jak również w Świat Radio.
VY 73!


Wysyłka grawertonów z okazji 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej

Ponieważ nie doszło do skutku spotkanie w Krakowie - grawertony zostały wysłane pocztą. Prosimy ewentualnie o potwierdzenie ich otrzymania.
A już przygotowujemy się do wysyłki nagród za zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.
VY 73!


Spotkanie opłatkowe

  16 grudnia 2010 roku odbyło się w gmachu Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie uroczyste spotkanie opłatkowe strażaków z jednostek OSP i PSP ziemi krakowskiej. Dodatkową okazją było wręczenie odznaczeń przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Odznaczenia i awanse wręczał Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st bryg. mgr inż. Józef Galica. Miło nam poinformować, że odznaczony został nasz kolega Jurek - SP9ODM - srebrnym medalem Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej jak również kolega z jego jednostki Ryszard Paliś (nota bene mąż Joanny SQ9ONA) - brązowym medalem Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Gratulujemy.


Zgłoszenia na trofea

Poniżej podajemy zgłoszenia jakie wpłynęły do nas.
Literka D - oznacza zgłoszenie pocztą tradycyjną, literka E - pocztą elektroniczną. Prosimy o przesłanie zgłoszeń i ewentualej opinii dotyczącej czasu spotkania podsumowującego.
Oto wykaz stacji:
SN0N7W - D
SP3LPT - E
SP3NNI - E
SP4GSO - E
SP6OPZ - E
SP8GOY - D
SP4HHI - D
SP4KSY - D
SP5IKO - E
SP9IEK - E
SQ2KAF - D
SQ3XBC - D
SQ4G - D
SQ4IOH - E
SQ6JFR - D
SQ7BFT - D
SQ7HX - E
SQ7HIE - D
SQ7JHJ - D
SQ7OBB - E
SQ8JLS - E
SQ8LSB - D
SQ8MXC - E
SQ9JJN - E
SQ9KDO - E
SP7-15-045 - E
SP7-15-046 - E
Czekamy na dalsze zgłoszenia.
VY 73!


Informacja dotycząca zgłoszeń na trofea

Prosimy wszystkich zainteresowanych aby dokonywali zgłoszeń na zdobyte trofea. Ustalono, że łączności stacji pracujących pod okolicznościowymi znakami w tym okresie są zaliczana do łączności pod podstawowymi (stałymi) znakami. Wegług naszych wyliczeń jest 60 zdobywców dyplomu podstawowego (SP-16, EU-44), 13 dyplomu złotego (SP-11, EU-2) oraz 15 grawertonów (SP-14, EU-1). Może to ulec lekkiej zmianie w przypadku podania stacji okolicznościowych, które należy doliczyć do znaku podstawowego. Zgłoszenia przyjmujemy do końca 2010 r. Zarówno Komendant SA PSP jak i my chcielibyśmy zrobić uroczyste wręczenie dyplomów a zwłaszcza grawertonów w Krakowie w drugim tygodniu kwietnia (po SPDX Contest) w czasie dwudniowego pobytu jaki zaoferujemy bezpłatnie (nocleg z wyżywieniem plus atrakcje typu zwiedzanie miasta, szkoły, jednostek PSP i OSP, spotkania i prelekcje). VY 73!


Kończenie zabawy radiowej z okazji 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej

Powoli kończymy zabawę radiową z okazji 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. Spływają już pierwsze zgłoszenia na najwyższe trofeum. Z przyjemnością stwierdzamy, że również stacje zagraniczne powalczyły o to trofeum. Czy było trudno - nie wiem. Ale wiem, że dla chcącego niema nic trudnego. Niektóre stacje nawiązału nawet po kilkanaście łączności z poszczególnymi stacjami okolicznościowymi. Wspólnie z Komendantem szkoły przymierzamy sie do propozycji zakończenia zabawy i wręczenia trofeów w Szkole Aspirantów podczas całodziennego pobytu laureatów w Krakowie. Propozycje poddamy jeszcze rozważeniu zainteresowanym ale to już jak się zakończy akcja i dokonamy podsumowania efektów czyli kto i co zdobył. Szczegóły wkrótce. VY 73!


Okolicznościowe karty stacji SN50KSP


To jest właśnie Krakowska Szkoła Pożarnicza. Nazwa ta niezależnie od właściwej nazwy szkoły funkcjonuje w obiegu i jest "naszą szkołą" - jak mawiali na festynie mieszkańcy Nowej Huty.

SN50KSP ostatnia stacja okolicznościowe z okazji 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej

W dniu 1 pazdziernika 2010 roku uruchamiamy kolejny etap świętowania obchodów 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej zlokalizowanej w Krakowie - Howej Hucie. Z tej okazji w dniach 01 - 31.10.2010 roku będzie pracowała stacja okolicznościowa SN50KSP przypominająca obecną Szkołę Aspirantów PSP. To już ostatni etap świętowania i zdobywania specjalnego dyplomu. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!


Festyn z okazji 50 lecia Szkoły Aspirantów PSP w dniu 12.09.2010r.


12 września 2010r. odbył sie festyn rodzinny w parku nad zalewem w Krakowie - Nowej Hucie z okazji 50 lecia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Pogoda nas nie rozpieszczała ale i tak było bezdeszczowo; co prawda pod chmurką ale szło wytrzymać. Nasz klub pojawił się z radiostacją i przez kilka godzin pracowaliśmy z terenowego QTH wzbudzając zainteresowanie, dużych i małych uczestników zabawy. Odwiedzili nas też koledzy; Krzysztof SP9NSV i Zdzisław SP9IBJ, którzy spróbowali sił pod okolicznościowym znakiem SN50SA. Odwiedzili nasz namiot również organizatorzy - bryg. mgr inż. Bogusław Kogut - Komendant SA PSP oraz zastępca Komendanta SA PSP - st. bryg. mgr inż. Lesław Adamiak wraz z Panem Przewodniczącym Rady Dzielnicy. Powyżej kilka zdjęć z tej imprezy.

Okolicznościowe karty stacji SN50SA


Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej powstała w miejsce Szkoły Chorążych Pożarnictwa w roku 1992. Jest ona dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.

Okolicznościowe karty stacji SN50SCP


Szkołę Chorążych Pożarnictwa powołano w miejsce Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w roku 1973. W szkole tej kształcono średnią kadrę techniczną dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonowała do roku 1992 kiedy to nastąpiła kolejna reorganizacja.

Okolicznościowe karty stacji SN50SPP


Szkołę Podoficerów Pożarnictwa powołano, a właściwie przeniesiono z Nysy do Nowej Huty w 1960 roku na osiedle Zgody do nowo wybudowanych obiektów straży pożarnej. Początkowo w szkole kształcono podoficerów pożarnictwa do roku 1973, kiedy to nastąpiła reorganizacja.

Stacje okolicznościowe z okazji 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej

W dniu 1 marca 2010 roku rozpoczynamy kilkumiesięczne świętowanie obchodów 50 lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej zlokalizowanej w Krakowie - Howej Hucie. W swej historii nosiła różne nazwy. I tak na poczatku była to Szkoła Podoficerów Pożarnictwa. Z tej okazji w dniach 1 - 31 marca 2010 roku bedzie czynna stacja okolicznościowa SN50SPP. Następnie została nazwana Szkołą Chorążych Pożarnictwa. Ten okres historii będzie przypominała stacja okolicznościowa SN50SCP pracująca w okresie 1 - 30 czerwca 2010 roku. Następnie utworzono Szkołę Aspirantów PSP, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Tę szkołę będziemy świętować w miesiącu wrześniu (1-30.09.2010) pod znakiem SN50SA. Punktem kulminacyjnym obchodów w szkole będzie miesiąc pażdziernik i w tym okresie (1-31.10.2010) będziemy pracować pod znakiem okolicznościowym SN50KSP jako ogólne świętowanie 50 lecia istnienia szkoły na terenie miasta Krakowa. Przewidujemy mozliwość zdobycia dyplomu. Regulamin jest dostępny na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!


Logi w WFF i PGA

Informujemy, że logi za pracę z Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego SPFF-026 zostały przesłane do programu PGA oraz na strone WFF. Zainteresowani mogą już w formie elektronicznej sprawdzać swoje łączności przeprowadzone ze stacja SP9PSJ/9 w roku 2009.Również na bieżąco sa wysyłane logi za dorywczą pracę z tego parku. Karty wysyłamy wszystkim, z którymi nawiązano QSO.


Dyplom za IARU HF

  Jak co roku tak i w bieżącym 2009 roku nasza stacja klubowa wzięła udział w zawodach IARU HF. Przy okazji startu otrzymaliśmy dyplom za spełnienie wymagań regulamionowych dotyczących pracy ze stacjami HQ. Jest to kolejna zdobycz do naszej kolekcji.

Praca z Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego SPFF-026

  W dni 8 lipca 2009 roku rozpoczęliśmy pracę z Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego o oznaczeniu SPFF-026. Ponieważ teren tego parku przebiega przez część Jeziorzan możemy nie zmieniając miejscowości pracować z parku. Ale żeby nie komplikować sytuacji - pracować będziemy z miejscowości Ściejowice lub Piekary - lokator JO90VA, gmina oczywiście Liszki KR-07. Bielańsko Tyniecki Park Krajobrazowy (SPFF-026) o powierzchni 6415.5 ha - utworzony w roku 1981 - położony jest na terenie 3 gmin: Kraków (KM01). Czernichów (KR01) i Liszki (KR07). Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków - ściejowice wraz z trzema ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch starych klasztorów położonych w granicach parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach (www.kameduli.info) oraz opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu (www.benedyktyni.tyniec.pl). Karty będą specjalne, wzór zamieszczamy obok.

Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP

  Podpisanie dyplomów za zawody oraz odebranie pucharów dla nagrodzonych stacji stało sie okazją do spotkania z Komendantem Miejskim Państwowej Strażu Pożarnej w Krakowie bryg. mgr inż. Ryszardem Gaczołem. W rozmowie Komendant wyraził słowa uznania dla działań krótkofalowców. Ich umiejętnośi i mozliwości. Dlatego też podjął sie patronatu i fundowania nagród w zawodach organizowanych przez nasz klub. Klub zlokalizowany w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach mającej za zadania realizację działań takich samych jak PSP. Na zdjęciu obok Pan Komendant z pucharami za edycję zawodów w 2009 roku.

Po zawodach V edycji

Zaczynają spływać logi od stacji biorących udział w naszych zawodach. Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok. Obecnie oczekujemy na logi,jakie zapewne zostaną wysłane do nas pocztą i zgodnie z zapisem regulaminowym postaramy się rozliczyć zawody w terminie określonym w regulaminie. Za wszystkie uwagi jesteśmy wdzięczni. Pragniemy zaznaczyć, że tegoroczne zawody WYJATKOWO były w sobotę i stąd drobna kolizja z innymi zawodami. VY! 73

Okolicznościowe karty stacji SN90SW

         

Dyplom okolicznościowy

W trakcie pracy stacji okolicznościowej SN90SW będzie można zdobyć okolicznościowy dyplom. Dyplom bezpłatny. Regulamin dyplomu jest tutaj. Mamy karty QSL w 5 szatach graficznych, będzie okolicznościowy dyplom nawiązujący szatą graficzną do rocznicy. Namawiamy do łączności z nami zwłaszcza w dniu 8 lutego 2009 roku, gdyż łączności z tego dnia dają szansę zdobycia dyplomu wyższej klasy. Przez cały ten dzień będziemy dostępni na paśmie 3,5 MHz oraz - jak będą warunki na Polskę - na 7 MHz. Zachęcamy do nawiązywania łączności. VY 73!

Nowa stacja okolicznościowa SN90SW

Otrzymaliśmy pozwolenie na pracę pod znakiem SN90SW w dniach 1 luty - 31 marzec 2009 rok z okazji 90 rocznicy podpisania przez Marszałka Piłsudskiego dekretu w sprawie Tymaczasowych Przepisów Więziennych. Karty będą oczywiście kolorowe, tematyczne i istnieć będzie mozliwość zdobycia dyplomu okolicznościowego. VY 73!

Nowa stacja okolicznościowa

Przewidujemy pracę pod znakiem okolicznościowym w miesiącu lutym i marcu 2009r. Szczegóły wkrótce. Okazją do pracy stacji będzie 90 rocznica utworzenia polskiego systemu penitencjarnego w odzyskanym państwie polskim przez Józefa Piłsudskiego. VY 73!

Wizyta kolegów

     
W dniach 27 - 28.09.2008r. odwiedził nas w klubie kolega Heniek SP9JPA oraz Berthold DK7FK. Kolega Berthold po zapoznaniu się z naszą okolicą bardzo chętnie usiadł przy radiostacji. W dniu 28 września koledzy mieli okazje przyglądać się Gminnym Ćwiczeniom Jednostek OSP z terenu gminy Liszki. Myślę, że to była frajda dla nich. Ten w mundurze to Jurek - SP9ODM. Do usłyszenia! Vy 73!


Wyprawa do gminy Czernichów KR01

  W dniu 19 lipca 2008 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyprawę do sąsiedniej gminy Czernichów KR-01, lokator JN99UX. Zamierzamy pracować tam zwłaszcza w konkursie dyplomowym PGA. Praca odbywa się z siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowicach. Wszystkie QSO będą potwierdzane specjalną kartą QSL, której wzór zamieszczamy obok.

Koniec pracy 3Z0MZSP

Stacja 3Z0MZSP zakończyła pracę. Pomimo drobnych kłopotów sprzętowych (awaria jednj radiostacji oraz skrzynki antenowej przy drugiej) udało nam sie dokończyć pracę. Obecnie są cały czas rozsyłane karty QSL jak również rozpoczynamy wysyłkę dyplomów okolicznościowych z okazji 135 rocznicy utworzenia Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie. Prosimy o cierpliwość, wszak mamy sezon wczasowy i na poczcie i w naszych biurach QSL. VY 73!

Wyniki zawodów 2008

Komisja dokonała rozliczenia zawodów i wyniki zostały zamieszczone na naszej stronie jak również zostały rozesłane zarówno do Kolegów biorących udział w zawodach, oraz do prasy krótkofalarskiej. W czasie sprawdzania dzienników za zawody znów te same refleksje. Nie wszystkie stacje przysłały logi (nawet do kontroli) pomimo wykazania ich w sporej części nadesłanych logów. Były to więc aktywne stacje w czasie zawodów, niemniej brak ich zgłoszenia spowodował nieuznawanie łączności (brak możliwości weryfikacji). Czasem używanym przez krótkofalowców (i opisanym w regulaminie) jest czas UTC i taki winien znaleść się w logach za zawody. W przyszłym roku dzienniki będą przyjmowane w formacie Cabrillo. Inne dzienniki których nieda sie przekonwertować do tego formatu zostaną użyte do kontroli. Zmiany w regulaminie zostaną wkrótce dokonane i nowy regulamin pojawi się na naszej stronie jak również w dziale zawody 2009 na stronie PZK.  Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy, zdajemy sobie sprawę z odległości jaka dzieli Kraków od zwycięskich stacji dlatego nagrody wysłaliśmy pocztą. Jeszcze raz gratulujemy i do usłyszenia za rok. VY! 73

Miły akcent

  Miło nam poinformować, że nasz kolega Jurek SP9ODM (na zdjęciu drugi z prawej) został w dniu 10 maja 2008 r. odznaczony najwyższą odznaką w strażactwie ochotniczym - Złotym Znakiem Związku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności strażackiej i krótkofalarskiej. VY 73!

Prasa o naszym Klubie!

  W dniu 10 maja 2008r. ukazał się artykuł w Dzienniku Polskiem o naszym Klubie Łączności SP9PSJ. Artykuł jest napisany w sposób bardzo przyjazny i zrozumiały dla laika. Sądzimy, że to dobra popularyzacja naszego hobby. Wersja elektroniczna artykułu a tu skan artykułu z gazety. 73!

Zaczynamy 5 maja!

Od dnia 05 maja 2008r. rozpoczyna pracę nasza stacja pod zapowiadanym znakiem okolicznościowym 3Z0MZSP. Zgodnie z informacja przekazywanymi już w trakcie łączności kwietniowych potwierdzamy, iż będzie można zdobyć okolicznościowy dyplom za nawiązanie trzech łączności w różnych dniach. Emisje i pasma dowolne. Ponadto każda z tych trzech łączności zostanie potwierdzona kartą QSL o innej szacie graficznej. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!

Już po IV zawodach

I już po zawodach i po bólu. Zaczynają spływać logi od stacji biorących udział w naszych zawodach. Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok. Obecnie oczekujemy na logi, jakie zapewne zostaną wysłane do nas pocztą i zgodnie z zapisem regulaminowym postaramy się rozliczyć zawody w terminie określonym w regulaminie. VY! 73


Karty okolicznościowe 3Z0MZSP

     
Takie karty QSL będą wysyłane za łączności ze stacją okolicznościową 3Z0MZSP. Karty te powstały przy pomocy funkcjonariuszy PSP z Komendy Miejskiej w Krakowie. Sądzimy, że są ładne. To nie koniec atrakcji strażackich. Przypominamy, że zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie odbędą się w dniu 4 maja br. Regulamin dostepny również na stronie PZK. Do usłyszenia! Vy 73!


Kolejna stacja okolicznościowa 3Z0MZSP

W dniach od 05 maja do 30 czerwca 2008r. pracowała będzie nasza stacja pod kolejnym okolicznościowym znakiem 3Z0MZSP z okazji 135 rocznicy utworzenia Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!


Karta okolicznościowa SN0PSJ

  A oto jak wygląda karta QSLza łączności z naszą stacją okolicznościową SN0PSJ. Sądzimy, że wielu kolegów rozpoznaje na niej karty, jakie już otrzymali od nas za nawiązne łączności. Czas świętowania jest ograniczony koniecznością przygotowania nowego znaku dla klubu w celu obchodzenia kolejnej, strażackiej rocznicy. Ale o tym będzie dalej.Do usłyszenia! Vy 73!


Stacja okolicznościowa SN0PSJ

W dniach od 01 do 30 kwietnia 2008r. pracowała będzie nasza stacja pod okolicznościowym znakiem SN0PSJ z okazji 5 rocznicy otrzymania pozwolenia radiowego dla naszego Klubu Łączności przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności z nami. VY 73!

Wyniki zawodów 2007

Komisja dokonała rozliczenia zawodów i wyniki zostały zamieszczone na naszej stronie jak również zostały rozesłane zarówno do Kolegów biorących udział w zawodach, oraz do prasy krótkofalarskiej. W czasie sprawdzania dzienników za zawody ponownie nasunęło się kilka refleksji. Nie wszystkie stacje przysłały logi (nawet do kontroli) pomimo wykazania ich w sporej części nadesłanych logów. Były to więc aktywne stacje w czasie zawodów, niemniej brak ich zgłoszenia spowodował nieuznawanie łączności (brak możliwości weryfikacji). Czasem używanym przez krótkofalowców (i opisanym w regulaminie) jest czas UTC i taki winien znaleść się w logach za zawody.  Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy, zdajemy sobie sprawę z odległości jaka dzieli Kraków od zwycięskich stacji dlatego nagrody wysłaliśmy pocztą. Jeszcze raz gratulujemy i do usłyszenia za rok. VY! 73

 

Już po III zawodach

Już po zawodach. otrzymaliśmy logi od stacji biorących udział w naszych zawodach. Udział wzięło 80 stacji nadawczych, otrzymano 66 logów od stacji nadawczych oraz 3 od stacji nasłuchowych. Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok. Za wszystkie uwagi co do przyszłorocznych zawodów jesteśmy. VY! 73
 

Okolicznościowe karty stacji 3Z0ZOSP


Stacja okolicznościowa 3Z0ZOSP

W dniach 01 maja do 30 czerwca 2006r. pracowała nasza stacja pod okolicznościowym znakiem 3Z0ZOSP z okazji 85 rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Honorowy patronat nad stacją okolicznościową objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Można było zdobyć okolicznościowy dyplom. VY 73!


II Zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

W bieżącym (2006) roku nasz klub po raz drugi organizuje zawody krótkofalarskie w okresie obchodów święta strażackiego. Zawody odbędą się od godziny 4.00 do 6.00 UTC w niedzielę 7 maja 2006r. Przygotowaliśmy również zmodernizowana wersję programu krajowe wg LA0FX (SK) do pracy w tych zawodach. Plikdo pobrania tutaj. Zapraszamy do udziału w zawodach i do usłyszenia. Regulamin na naszej stronie jak również na stronie OT 10 w Krakowie. Vy 73!
Wyniki zawodów 2005

Komisja dokonała rozliczenia zawodów i wyniki zostały zamieszczone na naszej stronie jak również zostaną rozesłane zarówno do Kolegów biorących udział w zawodach, oraz do prasy krótkofalarskiej. W czasie sprawdzania dzienników za zawody nasunęło się kilka refleksji. Nie wszystkie stacje przysłały logi (nawet do kontroli) pomimo wykazania ich w sporej części nadesłanych logów. Były to więc aktywne stacje w czasie zawodów, niemniej brak ich zgłoszenia spowodował nieuznawanie łączności (brak możliwości weryfikacji). Czasem używanym przez krótkofalowców (i opisanym w regulaminie) jest czas UTC i taki winien znaleść się w logach za zawody. Tegoroczne zawody zbiegły się wyjątkowo z zawodami QRP, tego problemu nie będzie przez najbliższe kilka lat. Dlatego też od następnego roku będzie się odbywała część telegraficzna zawodów. Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy, zdajemy sobie sprawę z odległości jaka dzieli Kraków od zwycięskich stacji dlatego nagrody wyślemy pocztą. Chyba, że koledzy bedą mieli ochotę spotkać się w komendzie PSP w Krakowie i odebrać nagrody. Ale to ustalimy już indywidualnie. Jeszcze raz gratulujemy i do usłyszenia za rok. VY! 73
Już po zawodach

I już po zawodach i po bólu. Zaczynają spływać logi od stacji biorących udział w naszych zawodach. Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok. Obecnie oczekujemy na logi,jakie zapewne zostaną wysłane do nas pocztą i zgodnie z zapisem regulaminowym postaramy się rozliczyć zawody w terminie określonym w regulaminie. Prosimy o sprawdzenie swojego znaku na naszej liście otrzymanych dzienników. VY! 73

Zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

W 2005 roku nasz klub po raz pierwszy organizuje zawody krótkofalarskie w okresie obchodów święta strażackiego ( w 2005 roku - 1 maja). Wszystkich zainteresowanych pragniemy uczulić, iż w kalendarzu zawodów opublikowanych na początku roku i umieszczonym na stronie PZK jest podany niewłaściwy czas. Poprawnie - zawody odbędą się od godziny 4.00 do 6.00 UTC. Zapraszamy do udziału w zawodach i do usłyszenia. Regulamin na naszej stronie jak również na stronie OT 10 w Krakowie. Vy 73!
Stacja SQ9ONA

Karta QSL W dniu 21.10.2004 roku nasza koleżanka Aśka SP9-10067-KR otrzymała licencję krótkofalarską oraz przydzielono jej znak SQ9ONA. Tak więc grono naszych krótkofalowców powiększa sie o kolejny znak. Życzymy dużo ciekawych i interesujących łączności oraz zdania w najbliższej przyszłości egzaminu na pasmo fal krótkich. Do usłyszenia na pasmach! Vy 73 i 88!!
Stacja SP9PSJ/m

Karta QSL W dniu 26 września 2004 roku odbyły się Powiatowe Zwody Sportowo Pożarnicze w miejscowości Raciborowice (gm. Michałowice). Nasza jednostka reprezentowała tam gminę Liszki. Niestety, zbytnio nam sie nie powiodło i zajęliśmy dopiero 9 miejsce. Ale za to nasza koleżanka Aśka SP9-10067-KR pracowała na stacji Klubowej SP9PSJ/m z samochodu strażackiego. Namawiamy do nawiązywania łączności z naszą stacją klubową łamaną przez /m. Będą okolicznościowe karty QSL za takie łączności.
Zawodu IARU HF 2004

W 2004 roku nasz klub po raz pierwszy wystartował w zwodach IARU HF World Championship. Operatorem był nasz kolega kierownik - Jurek SP9ODM. Klasyfikowani będziemy w kategorii Single Op Phone. Zobaczymy jak wyjdziemy na tle innych stacji. Chcemy zdobywać doświadczenie w zawodach i dlatego startujemy w różnych zawodach ( w tym SP-K również). Oto wstępne wyniki (wg naszych obliczeń).
Stacja okolicznościowa SP0PSJ zakończenie

Zakończyła prace stacja okolicznościowa SP0PSJ. Zakończono zgrywanie wszystkich logów i notatek do jednego logu. SP0PSJ-wyniki.
Na początek kilka informacji: Pierwszą łączność z nami nawiązała stacja SP9NSB w dniu 29 marca 2004 roku o godz. 15:45 na częstotliwości przemiennika SR9P - 145,560 MHz i dokonując wymiany raportów 5/5 - operator Aleksnder, QTH Kraków.
Dyplomy na które przysłano zgłoszenia zostały rozesłane.
Stacja okolicznościowa SP0PSJ

Karta QSL W 2004 roku nasz klub obchodzi pierwszą rocznicę otrzymania pozwolenia radiowego. Dlatego też z tej okazji jak również Dnia Strażaka oraz dni ochrony przeciw pożarowej pracowała nasza stacja pod okolicznościowym znakiem SP0PSJ w dniach 29 marzec - 9 maj 2004r. Regulamin dyplomu jaki można było zdobyć - dostępny na naszej stronie. VY 73!
Zawody SP YL Contest 2004

W 2004 roku nasz klub po raz pierwszy wystartował w zwodach SP YL Contest. Operatorem była koleżanka Aśka - SP9-10067-KR co powodowała, że zostaliśmy klasyfikowani w grupie II - stacje klubowe - operator kobieta. W kategorii tej zajęliśmy 5 miejsce i dorobek 167 pkt. Jak na pierwszy raz to chyba dobrze. Wyniki otrzymaliśmy dzieki uprzejmości SP9PKZ i można je obejrzeć na naszej stronie.
Stacja okolicznościowa HF9OSP

Karta QSL W trakcie obchodów setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach pracowała stacja pod okolicznościowym znakiem HF9OSP w okresie od 21 kwietna do 11 maja 2003 roku. Obsługę radiostacji zapewniali operatorzy stacji klubowej SP9KGG, do której należy kierować karty QSL. Była możliwość zdobycia dyplomu oraz uzyskania okolicznościowej karty. Sporo stacji krajowych i zagranicznych skorzystało z możliwości nawiąznia łączności ze stacją pod okolicznościowym znakiem. HF9OSP-wyniki
Klub Łączności

sp9psj W celu realizacji zadań statutowych Zarząd OSP powołał do życia Klub Łączności przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Na kierownika Klubu wybrano dh. sekretarza Jerzego Stopę, który posiada licencje krótkofalarską i znak SP9ODM. Poczyniono stosowne starania o licencję klubową i w dniu 31 marca 2003 roku Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał pozwolenie radiowe dla radiostacji klubowej jednocześnie przydzielając znak wywoławczy SP9PSJ. Na początku klub będzie pracował na wypożyczonym sprzęcie TS 930S i antenie windom oraz w zakresie UKF na Motoroli GM 360 i antenie 5/8 lambda. Stacja dostępna będzie dla naszej młodzieży oraz wszystkich chętnych mieszkańców wsi.