klub łączno?ci

Z przyczyn niezależnych od nas Klub Ł±czno¶ci SP9PSJ przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach
utracił po 15 latach znak klubowy.
Od dnia 1 lutego 2018 roku działamy pod znakiem
SP9SPJ.
Wszystkie działania jakie prowadził klub SP9PSJ - w tym Zawody Radiowe o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - będ± przez nas kontynuowane.